Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘næringsliv’ Category

Brustadbu. Foto: Wikimedia

Handelsnæringen har stadig flyttet grensene for åpningstider i landet. Det er selvfølgelig konkurransen til matvareselgende bensinstasjoner som noen dagligvareforretninger ønsker å ta opp. Noe av resultatet er disse Brustad-buene, trange og med begrenset utvalg av varer. Strengt tatt trenger vi ikke søndagsåpne butikker. Tidligere gikk det helt fint å få handlet inn til husholdningen før Brustadbuene åpnet. Det burde gå nå også.

Butikkene åpner som kjent både kl. 06 og 07 og svært mange av disse har åpent til kl. 23. Vi har selvfølgelig unntak fra bestemmelsene om søndagsarbeid. Alle ser behovet for at man tar turnusarbeid i sykehus, politi, brannvesen, fengsler, bønder som passer dyrene sine osv. For slikt arbeid er ikke mulig å unngå.

Det aller meste av søndagsarbeid kan unngås, bare man vil bry seg en smule. Søndagsåpne butikker er mulig å unngå. Da er det kun et spørsmål om man det er en fordel med søndagsåpne butikker.

Konkurranseforskyvning og endret kundeatferd
Der det finnes noen søndagsåpne matvareforretninger, mens andre holder stengt, kan kundene gå andre steder den dagen. Innehavere at matforretninger kan se seg tvunget til å holde åpent søndager om loven gir grunnlag for søndagsåpent, kanskje også om de taper på det. Endret forbruksmønster og tapet for forretningen skyldes i så fall at loven legaliserer søndagsåpne butikker, ikke forbud mot søndagsåpne butikker. Slik sett er ordningen med Brustadbuer for dårlig.

Markedsmekanisme til regulering åpningstider i stedet for lovfestede åpningstider?
For at markedsmekanismen skal fungere, må alle forutsetningene for fri konkurranse være etablert. Det er ikke alltid tilfelle, og for matvareforretningene er det enda et stykke igjen til det. På grunn av for svak konkurranse med bare 4 toneangivende store kjeder (og flere små), er matvareprisene av den grunn ca. 22% for høye i Norge i følge et TV-program. Et aktuelt virkemiddel da fra konkurransemyndighetene er å tvinge gjennom oppsplitting av matvarekjedene slik at det blir flere tilbydere.

Markedsmekanismer kan bidra til å få orden på mange forhold, men ikke i alle sammenhenger. Når forutsetningene for fri konkurranse ikke er oppfylt, vet man at markedsmekanismen heller ikke kan fungere til erstatning for lovfestede åpningstider.

Kundebehov og kundeatferd
Kundene konsumerer ikke volummessig mer matvarer over et år, om butikkene har åpent lengre. De aller, aller fleste mennesker vet godt å kunne innrette sine matinnkjøp slik at de ikke trenger å handle på søndager. De få som ikke greier det, har nok atskillige mer problemer i tilværelsen. Forbrukerne taper temmelig lite på at matforretningene holder stengt på søndager, bare noe tapt frihet med hensyn på planlegging av innkjøpstidspunkt. Og de vinner på at samfunnet innstiller seg mer på skikkelig hvile. Når varene ikke er strengt nødvendige å kjøpe på søndager, er det strengt tatt ikke nødvendig å holde søndagsåpent for kundenes skyld heller.

Bedriftsøkonomisk lønnsomhet?
Siden kundene ikke konsumerer mer mat med lengre åpningstider, vil heller ikke inntektene for øke for matforretningsbransjen med søndagsåpnet. Matforretningsbransjen som helhet vil ikke ha noe fordel av lengre åpningstider med økte kostnader og (tilnærmet) samme inntekter.

De forretningene som kan ha åpent på søndager, må kompensere økte kostnader med større inntekt. Matforretningsbransjen som helhet kan spare kostnader ved søndagsstengte butikker uten å tape særlig omsetning (unntatt for grensehandel). Derfor vil ikke søndagsåpent bidra til bedre næringsfrihet.

Hvis hele matforretningsbransjen opptrer likt, har de (omtrent) ingen fordeler av søndagsåpne butikker. Sett i ettertid er nok det punktet beskrevet for uklart. Den økonomiske effekten av søndagsåpne butikker kan beskrives slik:

Samlet omsetning volummessig for hele matforretningsbransjen i Norge i løpet av et år blir ikke nevneverdig større med lengre åpningstid. Grensehandel kan nok ha noe å si her, men antok at det er lite i forhold til totalomsetningen på det norske matvaremarkedet. Derfor kan sannsynligvis grensehandel neglisjeres. Det enkleste hadde vært å lukke både kioskene på bensinstasjonene og Brustadbuene. Da hadde konkurransen blitt mer lik for alle aktører.

I følge e24.no varsler Rema 1000 dyrere mat dersom en lovendring gjør at de kan holde åpent på søndager. E24 refererer også til BI-professor Odd Gisholt som er enig i at dagligvarebutikker vil bli dyrere med en søndagsåpen hverdag.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet?
De som har åpent på søndager, får selvfølgelig også økte kostnader. Kostnadene for hele matforretningsbransjen vil også øke med lengre åpningstider. De aller fleste har jo alminnelig folkeskikk, men det lille mindretallet er problemet. Støy hele dagen hele uken er ikke greit for alle. Derfor er dagens regler for helligdagsfred en fordel.

Søndagsstengt. Foto: Bloggforfatter.

Søndagsstengt. Plakat i døren hos Fretex. Vi trenger sjefer som tenker slik. Foto: Bloggforfatter.

Ansattes behov for fritid og hvile
Ansatte får mer forutsigbar arbeidstid med søndagsstengte forretninger. Om man presser fram turnusarbeid uten at det er strengt nødvendig i matforretningsbransjen, bidrar det bare til å sette en del arbeidstakere i en uheldig situasjon. De fleste ansatte ser det nok som et stort gode at de ikke trenger å jobbe søndager vanligvis. Økonomisk press til arbeid i vanlig hviletid oppfatter mange som utidig.

Skal man hvile skikkelig, bør det gjøres grundig og være mange nok timer sammenhengende. Da trengs en hel dag. Slik tror jeg det egentlig er med de fleste av oss. Rastløshet er blitt den nye folkesykdommen stod det å lese i en avis for en tid siden. Vi bryr oss bare ikke om at vi er rastløse, er engstelige for å kjede oss, og vil ha full fres og fart over alt. Over tid, altså gjennom årene, sliter vi oss ut. Og noen blir utbrente og blir borte fra jobb. Det er ugreit. Dette var egentlig viktigste motivasjon for å skrive artikkelen. For virkelig hvile får vi ikke. Mange vet ikke hva hvile egentlig er, for de har ikke prøvd det skikkelig, og må ha en opplevelse virkelig hvile for å innse hva det virkelig er.

Mest et spørsmål om etikk
Uten noe godt argument for samfunnsøkonomisk nytte eller lønnsomhet, blir spørsmålet om søndagsåpne matvareforretninger et tema om etikk. Om man kan godta søndagsarbeid ut over det strengt nødvendige (eksempel: sykehus, politi, brannvesen, bønder som passer dyrene sine osv.) er egentlig et spørsmål om etikk og erfaring.

Vern om søndagsstengte butikker og virksomheter bidrar til bedre kontroll med at folk får regelmessige hviledager. Det styrker også folks muligheter til å unngå unødvendig slitsomt turnusarbeid. Felles hviledager er en fordel for mer familieliv. Vern av hviledager er også bedre vern mot utbrenthet i arbeidslivet. Bare spør de som har opplevd sånt.


Denne artikkelen er blitt kraftig utvidet i ettertid.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »