Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘forbruk og privatøkonomi’ Category

SMS-svindel ligner spam på epost. En eller annen kan ha skrevet mobiltelefonnummeret ditt i en reklame på internet. Resultatet er at folkene bak reklamen sender deg SMS-er som du må betale (!) for å motta. Innholdet i SMS-ene kan være linker til nettsider som kan involvere mottakeren til å motta enda flere SMS. Da må man for all del ikke gå inn på nettet via mobiltelefonen. Slik utsending av SMS-er kan fortsette uten noen tidsbegrensning. Det behøver ikke å ta lang tid før slikt blir veldig dyrt.

Ulovlig markedsføring

Reklamen trenger ikke å fortelle deg hva det koster å motta SMS-ene og hva man kan gjøre for å få dem stoppet. I utgangspunktet er man forpliktet til å betale for disse SMS-ene. Slik sett blir dette brudd på markedsføringsloven:

§ 8. Villedende utelatelser

En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte.

Mange har opplevd å få irriterende SMS-er fra firmaer de ikke har hatt noe med å gjøre eller at de selv eller deres barn har kommet ut for villedende reklame på nettet med SMS-svindel som resultat.

Stoppe reklamen?

Forbrukerrådet anbefaler å sende ordet STOPP i SMS til firmaet som sendte de uønskede SMS-ene. Da skal de etter reglene slutte med å sende SMS. Det er ikke sikkert at firmaet bak SMS-svindelen respekterer melding om å stoppe. Hvis man mottar disse SMS-ene i vanlig arbeidstid, kan det være mer effektivt å ringe sin teleoperatør og be om sperring mot det aktuelle telefonnummeret på grunn av sjikanerende/støtende SMS-er.

Forbrukerombudet har en omtale av SMS-svindel på sine nettsider. Fordi man i utgangspunktet er forpliktet til å betale for de mottatte SMS-ene, blir det nødvendig å klage i god tid til sin teleoperatør. Ikke slett SMS-ene før du er ferdig med dette. Teleoperatøren vil så ta oppgjøret med det aktuelle firmaet og man slipper da å betale.

Stoppe firmaene?

Telenor tilbyr kortnumre til sine kunder, men oppgir ingen liste over disse. Telenor gir inntrykk av at de stiller strengere krav til innholdsleverandører enn Netcom.

På Netcoms nettsider kan man finne liste over såkalte innholdsleverandører, abonnenter med kortnumre, altså 4 og 5 siffer. Det er ikke sikkert at alle disse er abonnenter til Netcom. Likevel virker jo kanskje litt rart om Netcom skulle reklamere for konkurrentenes samarbeidspartnere. I denne listen står alternativt telefonnummer og eventuell nettside. Den som har sendt SMS-svindelen trenger ikke nødvendigvis å være den samme som folkene bak kortnummeret. Eieren av kortnummeret kan ha leid ut bruken av det til et samarbeidende firma. Da havner eventuelle penger de har svindlet til seg, der i stedet.

Reklamen kan være borte eller endret når undersøkelser blir nødvendig. Derfor blir det vanskelig å bevise ulovligheter. Da greier heller Forbrukerrådet greier ikke å få stoppet slike firmaer. Forbrukerombudet forventer en lovendring i løpet av året for å lette slikt arbeid. I mellomtiden må mottakere av SMS svindel lide, i hvert fall må de bruke tid og anstrengelser til å begrense skaden.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »