Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘utland’ Category

Sverige har for tiden 53 såkalte «no-go»-soner, som er risikoområder hvor publikum i mange tilfeller oppfatter det er kriminelle som kontrollerer områdene og hvor politiet har unnlatt å oppfylle sin oppgave. Politiet kaller ikke disse områdene for «no-go»-soner, men det handler om alt. Av disse er 53 risikoområdene er 15 ansett som spesielt sårbare.

I det siste ble politiet ferdig med den siste rapporten om Sveriges risikoområder. I år rapporterer politiet at det i alt er 53 risikoområder i Sverige, og 15 av disse anses å være spesielt sårbare. Hva handler det om, hva i media og offentlighet, internasjonalt og i Sverige, ofte referert til som «no-go»-soner, selv om politiet ikke bruker det begrepet, men i stedet bruker den litt mer omtalte beskrivelsen «områder hvor lokale kriminelle nettverk anses å ha stor negativ innvirkning på lokalsamfunnet.»

Viktig å forstå er at Sverige ikke hadde slike risikoområder for 30-40 år siden, men det er noe nytt som har kommet med Sveriges enormt omfattende innvandring. Det var sikkert områder med flere problemer enn i andre selv på den tiden, men det var ingen steder nær hvordan det er i disse risikofaktorene i dag.

Selv om denne rapporten ennå ikke er publisert, har media allerede lært om det. I en artikkel i forrige uke beskrev Aftonbladet de fire områdene i Stockholms fylke som ifølge politiet regnes som spesielt utsatte områder på denne måten:

«De anses å være spesielt utsatte områder. Forsteder hvor det er varmt, vold og utpressing hver dag. Der innbyggere ikke tør å snakke med politiet for frykt for trussel og vold. Steder der narkotikasalget er åpent, 12-åringene bærer våpen og politiet møtes med regner med brostein. Dette er Stockholms farligste områder.»

Stockholm

Uppsala

Ørebro

Borås

Gøteborg

Malmø

Landskrona

Kristianstad

Kalmar

Alvesta

Vaxjø

Eskilstuna

Linkøping

Norrkøping


KILDER:
Svensk politi
infokriget.se

Denne artikkelen er oversatt/bearbeidet til norsk fra sistnevnte kilde.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »