Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘utland’ Category

En politisk løsning er innen rekkevidde enda. Venter man for lenge er eneste løsning militær. Men ingen av av løsningene er tilstrekkelige for å komme helt tilbake til et stabilt og bærekraftig demokrati.

Å kritisere ukulturen og velte seg i håpløshet, gir ingen endringer. Her må langt, langt hardere lut til. Støtt de som er villig til å stå i første rekke for forandring tilbake. Det først og fremst er ens egne som man må ta tak i.

Utviklingen i Norge og store deler av Europa er konsekvensen av at at en stor del av ens egne har forlatt opprinnelig kultur med konservativ kristen tro og omfavnet ateisme, sosialisme, humanetikk/humanisme og globalisme, kort sagt politisk korrekte motemeninger. Man har byttet ut folka som representerte den opprinnelige kulturen og lånt øre til et selvutnevnt politisk korrekt presteskap, så som journalister, redaktører, forfattere, professorer og andre offentlige synsere. Ingen blir eksperter bare fordi de er enige med en journalist.

Hva man kan gjøre? Mine forslag:
* Normale og sunne normer trengs i stedet for politisk korrekthet. Medias hylekor må stilne.
* Ta fra de politisk korrekte profetene pressestøtten,
* Legg ned Norsk Kulturråd (propagandafinansiering for venstresiden),
* Bytte ut kringkastingssjefen,
* Nyhetsformidlingen i NRK må konkurranseutsettes,
* Ingen skal kunne eie mer enn 1% av avisene (beregnet både ut fra opplagstall og antall aviser i Norge)
* BDS-støtte, holocaust-fornektelse og tilskyndelse til fullføring av holocaust må gis harde straffer. (Dette er viktige kjennetegn ved islam!)
* UDI reorganiseres, ny ledelse settes inn.
* Strengere krav til å unngå inhabilitet hos nytt UDI. Ingen muslimer skal kunne arbeide som tolker eller saksbehandlere for saker som gjelder folk fra muslimske land.
* Flyktninger/asylsøkere og mulige ankerbarn får ingen direkte økonomisk støtte før sakene deres er ferdig behandlet. Utbetalingene går til i stedet direkte til vare-/tjenesteleverandør.
* Kraftig innstramming på familiegjenforeninger.
* Gjennomgang av tidligere saker UDI har arbeidet med for å se om noen har fått opphold på uriktig grunnlag.
* Fremdeles nei til doble statsborgerskap.
* Forbud mot fremmede domstoler (les: shariadomstoler)
* Imamer og moskee-ledere granskes for mulige bidrag til kriminelle handlinger: så som menneskesmugling, radikalisering til terror i Norge og utlandet, forfalskning av identitetspapirer, polygami og ulovlige valutatransaksjoner.
* Sende ut kriminelle migranter.
* Sende ut asylsøkere uten lovlig opphold.
* Stenge grensene for innvandring fra 3. verden.
* Begrense velferdsytelser for migranter.
* Begrense familiegjenforening.
* Slutte å behandle migranter annerledes enn norske i retts- og trygdesystemet.
* Ta tilbake no go-zoner.
* Bevare norsk kultur og sette norske interesser disse foran islam og foran immigrantenes.

Mye må altså gå på styrking av politi og påtalemakt. Men vi kommer ikke forbi at utenom den rent politiske løsningen, mye må gå på forebygging. Folk må ha et troverdig alternativ til islam og MSM sine politiske motemeninger. Der er eneste alternativ kristen tro.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »