Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘media’ Category

faktisk.no

Vi trenger noen som sjekker sannhetsgehalten i media. Faktisk.no prøver seg på dette, men utfallet er ikke alltid så bra. Et eksempel er etterprøving av innhold på Norgesavisen.no, en nettside som blant annet gjør rare forsøk på kritikk av massemigrasjon/innvandringspolitikk. Jeg har ingenting med Norgesavisen.no å gjøre, og kjenner nesten ingen ting til dette nettstedets politiske og livssynsmessige preferanser. Temaet faktasjekk interesserer og er eneste grunn til å skrive denne artikkelen. Faktisk.no får ikke skryt av meg for dette forsøket som ble publisert i Dagbladet 19. september 2017 kl. 1031.

Vi utenforstående har i utgangspunktet like lite grunn til å stole på Norgesavisen.no som på Faktisk.no. Faktisk.no får finne seg i å bli ettergått i sømmene de også.


Kritikken fra Faktisk.no gjelder to artikler Norgesavisen.no har om den såkalte Barcelona-erklæringen. De ene artikkelen ble publisert på norgesavisen.no den 2. september 2017 og den finner du her. Den andre artikkelen ble publisert 31. juli 2017 og den finner du her. Artikkelen til faktisk.no manglet linker til norgesavisen.no sine artikler. Faktisk.no nøyde seg med sitater og skjermdump fra Facebook (!), der de fant omtale av artiklene i norgesavisen.no, altså i dette tilfelle en annenhånds kilde.

Faktisk.no hadde heller ingen link til Barcelona-erklæringen, selv om den var viktig for å vurdere sannhetsgehalten.


Artikkelen til faktisk.no henger seg opp i at norgesavisen.no kalte dokumentet avtale og ikke deklarasjon. I bokmålsordboken finner man følgende tekst ved søk på ordet «deklarasjon»: «1 kunngjøring av en internasjonal avtale; offentliggjøring av en forlovelse; «. Med andre ord er dokumentet både en avtale og en deklarasjon. Hvor mye petimeter må faktisk.no være?


I artikkelen i Dagbladet står følgende tekst mellom hermetegn og «NorgesAvisen, 2. september 2017» etter slutthermetegn, altså at utsagnet må være et sitat fra artikkelen i norgesavisen.no den dagen:

«Hemmelig avtale om islamifisering av Europa: EU har åpnet sine yttergrenser på vidt gap slik at horder av muslimske «flyktninger» fritt kan strømme inn over våre landegrenser.»

I selve skjermdumpen hos faktisk.no finner man noe lignende tekst: «Barcelona avtalen – Hemmelig avtale om overtagelse av Europa inngått av EU og araberstatene i 1995«, men det nevnte sitatet er ikke å finne igjen i norgesavisen.no sin artikkel. Avviket kan jo skyldes at Norgesavisen har ikke dato for oppdatering av artikkelen etter at den ble publisert. Alternativet er at faktisk.no har bedrevet sitatfusk.

Faktisk.no gjennomgikk tre påstander relatert til artikkelen. Disse tre påstandene omtales nedenfor.


  1. Faktisk.no hevdet at norgesavisen.no tok feil når de skrev av Barcelona-avtalen var hemmelig. Norgesavisen.no brukte ordet «hemmelig» om dokumentet selv om de publiserte link til Barcelona-avtalen.

Her mangler svar på om teksten i avtalen var hemmelig i en periode før den ble publisert. Dette spørsmålet svarer ikke faktisk.no på.

Faktisk.no spør ikke først hva norgesavisen.no mente med begrepet «hemmelig» heller.

Så gikk faktisk.no til NTNU-professor Kristian Steinnes som forsker på moderne europeisk historie. Han skrev i epost at Barcelona-erklæringen er ikke hemmelig. Han skrev ingenting om at den tidligere kunne ha vært holdt mer eller mindre hemmelig eller unna offentligheten. Så der fant faktisk.no et påskudd til å hevde at norgesavisen.no tok feil.

Riktignok siterer faktisk.no dette som antyder noe av norgesavisen.no sin oppfatning av begrepet hemmelighold:

«Barcelona avtalen skulle holdes i så stor grad som mulig hemmelig og innholdet «sminkes» i så stor grad at konsekvensene av avtalen ikke kunne eller ville bli forstått.»

På slutten av artikkelen nevner faktisk.no et anonymt tilsvar på epost:

«De (min merknad: nettavsien.no) mener at Barcelona-avtalen er hemmelig fordi svært få har hørt om den.«

Hva vil det da si at noe skal holdes (delvis) hemmelig? I bokmåksordboken på nett står følgende: «hemmelig a2 (dansk, jamfør norrønt heimiligr ‘hjemlig, særskilt, privat’, fra lavtysk he(i)mlik ‘som hører hjemmet til’)
1 som bare er kjent av én eller en liten, innvidd krets
de er hemmelig forlovet forlovet uten å gå med ring ; jamfør ringforlovet / holde noe hemmelig / hemmelig valg, avstemning / ha en hemmelig avtale / et hemmelig signalsystem / et hemmelig rom i kjelleren
2 som ikke vises, dulgt».

Med andre ord et dokument man ikke vet om kan ha vært unntatt offentlighet tidligere, formelt sett. Den delen norgesavisen.no kritiserte mest, får man heller ikke svar på om presentasjonen av innholdet virkelig har blitt fordreid så mye, at effekt ble tilsvarende som hemmelighold. Vi får bare ikke svar på avgjørende punkter fra faktisk.no.

Dessuten, hvis norgesavisen.no har rett i at folk flest ikke kjenner den delen av dokumentet de kritiserer mest, hvorfor har det i så fall blitt slik? Kunne dette ha skjedd med en presse som har vist sin oppgave voksen?


2. Den legger opp til fri flyt av mennesker.

Faktisk.no skriver om Middelhavsunionen (en viderføring av avtalen) at den ikke legger opp til fri bevegelse av mennesker. Norgesavisen.no har ikke nevnt ordet «Middelhavsunionen» i sine to artikler.

I følge avtalen står der ingenting direkte om fri flyt av mennesker. Derimot står der mye om økt handel og noe om turisme, hvilket nødvendigvis måtte medføre at langt flere mennesker krysser grensene inn til EU.

Barcelona-erklæringen i seg selv la ikke opp til fri flyt av mennesker. Derimot er frihandel en forutsetning for noenlunde åpne grenser og dermed også senere for større migrasjon. Med andre ord er Barcelona-erklæringen et av flere tidlige steg i en lang utvikling som har endt med større migrasjon inn til EU. Med migrasjon fra muslimske land kommer selvfølgelig mange muslimer. Det er dette norgesavisen.no ser ut til å formidle, men det poenget ser ikke faktisk.no.


3. Avtalen har fått enorme konsekvenser for befolkningen i Europa.

Faktisk.no skriver følgende:

«Norgesavisen skriver at Barcelona-erklæringen er en avtale for islamisering av Europa. I avtalen står det at partene skal bekjempe diskriminering på religiøst grunnlag. Det står blant annet dette:

Større forståelse mellom de store religionene i middelhavsområdet vil legge til rette for gjensidig toleranse og samarbeid. Det vil bli gitt støtte til periodiske møter mellom representanter for religionene, religiøse institusjoner, teologer, akademikere og andre relevante. Målet er å bekjempe fordommer ignoranse og fanatisme, samt støtte opp om samarbeid på grasrotnivå.«

Her svikter faktisk.no sin situasjonsforståelse. Hensikt blir ikke nødvendigvis resultat. Islam er ingen tolerant religion. Den er årsak til grove brudd på menneskerettighetene i alle land der islam er majoritetens religion. Islam er mye verre en kommunisme og nazisme, i hvert fall hvis man skal regne antall døde på grunn av ideologi. Man kan jo bare lese nesten hvilken som helst avis. Hvilken ideologi ødelegger mest, er mest årsak til terrorisme? Faktisk.no sine folk burde lese Koranen selv, spesielt kapittel 5. Viser man såkalt toleranse overfor islam, tolererer man også de onde utvekstene av islam. Det er ikke til å unngå, selv om man går inn for å leve i fredelig sameksistens med muslimer. Det finnes ikke et eneste land på kloden med respekt for menneskerettigheter og samtidig har muslimsk majoritet. Da kan ikke Norge eller EU bli annerledes heller med stadig større islamsk innflytelse.

Konsekvensene av å vise toleranse overfor en slik hatefull religion, blir alltid motsatt av fredelig hensikt: islamifisering. Det betyr ikke at man skal hate muslimer, men at man må være veldig forsiktig så sharia ikke får innflytelse eller blir lovfestet i stedet for at demokratiske ordninger skal ha forrang. Største feil ved Barcelona-erklæringen er å vise tillit til ledere i land uten reell vilje til demokrati og menneskerettigheter for alle. Her ble dette starten på en usunn utvikling, med åpning for ufred og massemigrasjon selv om hensikten ikke var slik.


Faktisk.no prøver seg noe som ligner generell sverting:
«Norgesavisen.no er i seg selv ett nettsted som vier mye plass til konspirasjoner og usignerte og historier med uklart opphav og kildegrunnlag. Filter Nyheter har nylig ført nettstedet inn på sin liste over «De norske nettavisene du bør være på vakt mot i valgkampen», mens den profilerte norske faktabloggeren Gunnar Roland Tjomlid har slaktet faktagrunnlaget i flere saker fra nettstedet.»

Det er nesten så man ikke kan tro det: Henvising til bloggeren Gunnar Roland Tjomlid. Her kritiseres norgesavisen.no og bruker Tjomlid som sannhetsbekreftelse for egen argumentasjon. Mon tro om faktisk.no har lest hva Tjomlid blir kritisert for? I så fall skulle de ha tillit til fyrens artikler? Et par smakebiter fra Tjomlids blogg vil hjelpe, f.eks. denne: «Vern om retten til å hate» og «Tanker om barneporno«. For å si det kort, Tjomlids skriverier er groteske.

Akkurat dette påfunnet kan få en til å undre på motivasjonen til å starte et nettsted som faktisk.no. Hvorfor henge seg opp i at nettstedet opptrer anonymt? Trenger de navnet på vedkommende så de kan lete opp noe grums å henge ut vedkommede for? Gapestokkmentalitet er ikke noe nytt i pressen. Jeg skriver også anonymt (med mine private grunner), ville faktisk.no gått bananas av den grunn?


Illustrasjon av Theodor Kittelsen til «God dag, mann! – Økseskaft!» gjenfortalt av Asbjørnsen & Moe i Norske Folkeeventyr. Foto: no.wikipedia.org

Norgesavisen.no vekker ikke begeistring hos meg, ei heller faktisk.no. Petimeterholdning til ordbruk, som «deklarasjon» kontra «avtale» er bare helt på vidda. Å henvise til en eller annen ukjent professor i betente politiske spørsmål hjelper ikke på troverdigheten. Skal faktisk.no bli trodd, bør de bruke kilder som kan etterprøves, hvilket de har slurvet med her. Da trenger man linker til avgjørende tekst. Faktisk.no burde venne seg til å lese hva folk faktisk forsøker å formidle, selv om de uttrykker seg snålt eller klønete. Forsøket på fakta-søk i denne sammenhengen, minte mer om eventyret «God dag mann – økseskaft».


Faktisk.no er ikke helt på bærtur. De omtaler en del rare oppfatninger av virkeligheten. For å sitere faktisk.no:

  • Er samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO (rørsla) og deres mafialignende virksomhet den største forbryterorganisasjon vi pr. i dag har i Norge.
  • Enkelte mener at Lan Marie Nguyen Bergs virkelighetsoppfatning kan skyldes konstant hjernerystelse og kanskje er det grunnen til at hun som regel lar seg avbilde med hjelm?

Er norgeavisen.no konspiratorisk? Ja, i siste sitatet så, men ikke nødvendigvis så konsekvent ellers. Nettsiden «lukter vondt». Skal man kritisere et slikt nettsted, og i tillegg har opphøyet seg til en slags «Norges faktasjekkere på nett», forventer man langt mer.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »