Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘jus’ Category

Endringen i Ekteskapsloven i 2009 gav adgang for homofile og lesbiske til å inngå ekteskap. Dermed fylte staten et annet innhold i ekteskapsdefinisjonen. Samtidig bedriver staten ikke-religiøse ritualer gjennom sorenskriverkontorene. Slik sett har staten delvis kuppet ekteskapsinngåelse fra trossamfunnene. I tillegg opplever Den Norske Kirke og andre trossamfunn et press for å vie homofile selv om de er imot. Dette konflikttemaet kan løses ved at staten fjerner sin innblanding eller at trossamfunnene bryter alt samarbeid med stat og kommune.

Hva med med ekteskap mellom voksen mann og ei jente på 10 år? Skal de også kunne gifte seg i kirken? Dogmatiske muslimer godtar jo sånt, hvorfor skal den norske kirke si nei? Eller skal ledelsen i den norske kirke bruke hodet? For å sitere en ateistisk xkollega om den norske kirke: «Skal du være med i den klubben der, får du holde deg til regelboka også!» Det er bare et spørsmål om tid før slike ekteskap blir tillatt akkurat som homofile ekteskap er blitt tillatt. Nå er det på tide med opprydding.

Noen vil at kirken skal si fra seg vigselsretten. De tror at kirken vil slippe ut av dilemmaet på den måten. Der tar de feil. Problemet stikker mye dypere. Mange politikere, blant dem også ateister, vil ikke la DNK bli helt adskilt fra staten. De er redd for at makten til kirken skal bli for sterk utfordring.

DNK er delvis avhengig av statlig finansiering. Løses kirkens bånd fra staten, blir statens innflytelse over kirkenes ritualer langt svakere og vanskeligere å tvinge kirkene til å vie homofile.

Enda et steg må gjennomføres før kristne trossamfunn kan unnslippe problemet med vigsel for homofile: Den statlige ekteskapsloven burde oppheves. I stedet burde barns arverett og rettigheter ellers styrkes. I tillegg burde skattelovgivningen gi forsørgerfradrag for hjemmeværende kone med lite eller ingen inntekt.

For kristne er ekteskap ikke ekteskap en avtale mellom ektefeller og staten, men derimot en pakt med tre parter – mellom kvinne, mann og Gud. Staten skal ikke være noe substitutt for Gud. Forpliktelsene og rettighetene i et ekteskap kan utmerket godt gjennomføres ved skriftlig avtale mellom ektefellene der trossamfunnet står som vitne og seremonimester. Da kan trossamfunnens også slippe statens innblanding i deres indre anliggender og forstyrring av trosfriheten.

Homofile får heller lage sine egne ordninger hvis de vil. Men de kan ikke forvente at trossamfunn skal gå imot egen samvittighet og lage ordninger som bryter med deres trosfrihet. Ingen endrer trosoppfatning bare fordi politikerne gjennomfører et vedtak. Ved at folk med motstridende interesser har ulike ordninger, unngås konflikter. Det mest utidige i denne saken er Lkestillingsombudet som opptrer som et propagandaapparat for homolobbyen i stedet for å holde seg til menneskerettighetene.

Ekteskap har ingenting i norsk lovgivning å gjøre. Folk kan inngå skriftlige avtaler om samliv slik de vil selv uten å involvere dadda stat. Vil de ha seremonimester, kan de bruke trossamfunnet de er medlem av.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »