Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Makt og politikk’ Category

Noen ateister hevder at «religionsfrihet også er frihet fra religion». Hva om religiøse sa at «trosfrihet er frihet fra ateistiske meningstyranni» ? Prinsippet er det samme, at man skal slippe påvirkning fra andre livssyn. Hvordan skal det gjennomføres? Kan ingen snakke om sitt livvsyn fordi noen kan bli krenket? I så fall fjernes ytringsfriheten og trosfriheten helt.

Det finnes ingen rett til ikke å bli utsatt for religion. Det er kun hvis man snakker om helseskadelige konsekvenser,  begrensninger/hindringer i daglige gjøremål, spredninger av injurierende, diskriminerende eller hatefulle utsagn, at man går over en grense for religionsutøvelse med tanke på sjenanse. Veldig høy lyd er et eksempel på slik grenseoverskridelse.

Norske media, biskoper og menneskerettighetsaktivister burde stilt spørsmål ved islam i seg selv, om denne religionen er forenlig med menneskerettigheter og religionsfrihet. Ikke minst burde de spurt om hva som er årsaken til at muslimske land uten unntak ikke oppfyller de rettighetene norske aktivister er villig til å innrømme muslimer. Islam er en religion hvis utøvelse forutsetter undertrykkelse av mennesket selv, det er der debatten bør starte, ikke i retten til å utøve enhver destruktiv religion.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »