Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur’ Category

Mange fra folk fra andre land ønsker delta i 17.mai-toget med hjemlandets flagg. De vil vise sin kulturelle identitet og det må vi ha toleranse for, sier det og deres klakører på den politiske venstresiden.

17.mai er Norges grunnlovsdag. Det norske flagget ble helt fra begynnelsen av brukt som symbol for vår stat, grunnlov og den frihet den gir. Vi har god grunn til å feire den friheten grunnloven gir. Århundrer med ufrihet i union med Danmark og Sverige satte sine vonde spor, og enda verre under den tyske okkupasjonen.

Derfor burde vi bli spart for andre flagg enn det norske og bevare respekten ha hva feiringen av dagen er til for. Folk fra andre land må gjerne bruke sine hjemlands flagg under andre arrangementer i tråd med ytringsfriheten.

Andre land feirer også sine grunnlovsdager med egne flagg. Vi feirer vår grunnlovsdag, ikke alle andres, spesielt ikke røverstater som har grove brudd på menneskerettigheter. Reaksjonene hadde nok kommet om folk kom trekkende med alle mulige slags flagg i 17.mai toget, flagg fra f.eks. Iran, Libya og Nord-Korea. Flyktninger fra disse landene måte tro Norge manglet kritisk innsikt i hvordan disse landene fungerte og dermed ikke var særlig trygt for dem å være her. Mindre dramatisk er at bruk av svenske og danske flagg gir assosiasjoner til ufriheten under unionstiden med disse landene.

Om det ikke finnes noen begresning på hvilke flagg som brukes risikerer man at f.eks. disse dukker opp:

PLO-/Palestina-flagget

PLO-/Palestina-flagget. Mange forbinder det med terrorisme.

Tibets flagg. Et konfliktfylt område.

Tibets flagg. Et konfliktfylt område.

Sør-statsflagget

Sør-statsflagget. Mange forbinder det med rasisme.

Saudi-Arabias flagg. Et sverd står under den muslimske trosbekjennelsen.

Saudi-Arabias flagg. Et sverd står under den muslimske trosbekjennelsen, for mange en proklamasjon av terrorisme og religiøs tvang.

EU

EU-flagget, for mange et symbol på overstyring av norske interesser.

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »