Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘sosialisme’ Category

Det er noe rart med de rødes persepsjon og måte å resonnere. De har kort sagt valgt preferanser som passer deres egne snurrige emosjoner uten hensyn til logikk og folk rundt seg.

De har erstattet Gud med staten. Offentlige velferdsytelser finansierer og senker terskelen for destruktiv livsstil med selvrettferdighet, feminisme, hedonisme, homsing og misunnelse. For få ville våget selvdestruktiv livsstil uten offentlig økonomisk sikkerhetsnett?

Slik destruktiv livsstil vinner lettere fram fordi statens normer ikke er basert på «mulighetsrettferdighet» (at alle gis like muligheter) med «resultatrettferdighet». Der skal alle unntatt partieliten og opposisjonelle skal ha tilnærmet det samme uavhengig av innsats. Partieliten skal ikke ha noen begrensninger. Derimot skal folk flest presses inn i statlige A4-normer. Opposisjonelle møtes med økonomisk press og stempling med alle slags moteriktige fyord.

For de røde er grundervirksomhet, rikfolk og privat eiendomsrett hår i suppen – og blir bekjempet med skatteåger. Fremdeles har vi mange fattigfolk, for dem var det egentlig ikke hensikten å hjelpe. I følge de røde propaganda er de fattiges pine statens ansvar å finansiere bort. Det skal helst ikke komme en krone fra de rødes lommebok.

De røde vil være fasiten på rett og galt og toleranse. Og de som ikke passer inn i rødes «paradis» skal møtes med ytterste forakt. Det er den nye «toleransen». Er det rart at det blir rot med blodrøde?

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »