Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘islam’ Category

De fleste har sikkert hørt påstanden om at kristne har samme gud som muslimene. Påstanden blir gjerne fremmet av moderate muslimer og liberale kristne. Dette ukritiske utsagnet er langt fra uskyldig og burde interessere også mennesker uten gudstro. Det blir ikke lettere ved at begge religionene har guddommen en skaper av universet og livet på Jorden og at den arabiske Bibelen bruker ordet Allah om Gud.

Islams trosbekjennelse, Shahadah, lyder jo slik: «Det er ingen gud foruten Allah og Muhammed er hans Profet.» Kort sagt er islam strengt monoteistisk og Allah har aldri hatt noen sønn.

Alle kristne trosretninger har treenigheten der Faderens sønn Jesus er en av de tre skikkelsene. To helt motstridende gudsbilder kan ikke de to religionene ha samme guddom.

Når noen likevel tror at muslimer og kristne har samme guddom, blir de lurt og bedriver religionsblanding. Følgen blir at disse kristne lett mister kritisk innstillingen til islam og åpner dørene for at avgudsdyrkerne kan spre sin gift i Norge. Islam er som kjent viktigste årsak til at kristne blir forfulgt rundt om på kloden. Da burde kristne være forsiktige.

 

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »