Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘islam’ Category

Nedenstående artikkel er skrevet av en person som bruker pseudonymet Civilus Defendus på nettsiden https://civilusdefendus.wordpress.com. Den er oversatt/bearbeidet til norsk av meg.

FASE 1: INFILTRASJON

Muslimer begynner å flytte til ikke-muslimske land i økende tall og begynnelsen av kulturelle konflikter er synlige, men ofte subtile.

 1. Første migrasjonsbølge til ikke-muslimsk «vert»-land.
 2. Appeller om humanitær toleranse fra vertssamfunnet.
 3. Forsøk på å skildre islam som en fredelig og muslimsk som ofre for misforståelse og rasisme (selv om islam ikke er en «rase»).
 4. Høy muslimsk fødselsrate i vertsland øker muslimsk befolkning.
 5. Moskéer sprer islam og misliker vertslandet og dets kultur.
 6. Press for å kriminalisere «islamofobi» som en hat-forbrytelse.
 7. Trusler om rettssak for oppfattet/påstått diskriminering.
 8. Tilbud om «inter-dialog dialog» for å indoktrinere ikke-muslimer.

Hvor mange nasjoner lider av islamsk infiltrering? En? En håndfull? Nesten alle nasjoner? Den islamske «ledelsen» til det muslimske brorskapet og andre ønsker å oppløse hver nations suverenitet og erstatte den med det globale påbudet om islamsk sharialov. Sharia-loven, basert på koranen, sira og hadith, fordømmer frihet, forbyr likestilling og er uforenlig med lovene i alle vestlige nasjoner. Som forfatteren og historikeren Serge Trifkovic sier: «Avslaget til eliten klassen i vesten om å beskytte sine nasjoner mot jihadistisk infiltrering er det største svik i historien.»

FASE 2: KONSOLIDASJON AV KRAFT

Muslimske innvandreres og vertslands konverteringer  fortsetter krav til innkvartering i sysselsetting, utdanning, sosialtjenester, finansiering og domstoler.

 1. Proselytising øker. Etablering og rekruttering av Jihadi-celler.
 2. Anstrengelser for å konvertere fremmedgjorte segmenter av befolkningen til islam.
 3. Revisionistisk innsats for å islamisere historien.
 4. Forsøk på å ødelegge historiske bevis som avslører sann islamisme.
 5. Økt anti-vestlig propaganda og psykologisk krigføring.
 6. Anstrengelser for å rekruttere allierte som deler lignende mål (kommunister, anarkister).
 7. Forsøk på å indoktrinere barn til islamistisk synspunkt.
 8. Økt innsats for å skremme, stille og fjerne ikke-muslimer.
 9. Forsøk på å innføre blasfemi og hat-lover for å stillne kritikere.
 10. Fortsatt fokus på utvidelse av muslimsk befolkning ved å øke muslimske fødsler og innvandring.
 11. Bruk av veldedige organisasjoner for å rekruttere tilhengere og finansiere jihad.
 12. Skjult innsats for å få ødeleggelse av vertssamfunnet innefra.
 13. Utvikling av muslimsk politisk base i ikke-muslimsk vertssamfunn.
 14. Islamske finansielle nettverk finansierer politisk vekst, oppkjøp av land.
 15. Svært synlig drap på kritikere som har til hensikt å skremme opposisjonen.
 16. Toleranse for ikke-muslimer reduseres.
 17. Større krav til å vedta streng islamsk oppførsel.
 18. Hemmelig samling av våpen og eksplosiver i skjulte steder.
 19. Overt ignorering / avvisning av ikke-muslimsk samfunns rettssystem, kultur.
 20. Anstrengelser for å undergrave og ødelegge makten av ikke-muslimske religioner, inkludert og spesielt jøder og kristne.

Er det et mønster her? Theo van Gogh ble drept i Nederland for å ha «fornærmet» islam. OIC, Organisasjonen for den islamske konferansen, krever «anti-blasfemi» lover gjennom De forente nasjoner. Frankrike blir satt fyr på  regelmessig av «ungdommer» (les muslimer). fremveksten av æreforbrytelser … holocaust fornektelse … antisemittisme … bedrag er åndens prinsipper. Hat mot kristne og jøder og hinduer og buddhister. Mønsteret for alle å se er økningen av islamsk intoleranse og den skjulte / kulturelle jihaden til å gjenoppta vertssamfunnene i sharia-kompatible verdener – for å fjerne vertsherredømmet og erstatte det med islamsk sharia-lov. Sharia-loven som fordømmer jordisk frihet og individuell frihet, som forbyr likestilling mellom trosretninger og mellom kjønnene, som avviser begrepet nasjoner utenfor islamets globale hus, det som er av al-Islam.

FASE 3: ÅPEN KRIG med lederskap og kultur

Åpen vold for å pålegge sharia-lov og tilhørende kulturelle begrensninger; avvisning av vertslandets lover, undertrykkelse av andre religioner og skikker.

 1. Tilsiktet innsats for å undergrave vertsregjeringen og kulturen.
 2. Barbariske handlinger for å skremme borgere og fremme frykt og underkastelse.
 3. Åpen og skjult innsats for å forårsake økonomisk sammenbrudd i samfunnet.
 4. All motstand blir utfordret og enten utryddet eller brakt til taushet.
 5. Massehenrettelser av ikke-muslimer.
 6. Utbredt etnisk rensing av islamske militser.
 7. Forkastelse og motvilje mot vertssamfunnets sekulære lover eller kultur.
 8. Mord på «moderate» muslimske intellektuelle som ikke støtter islamisering.
 9. Ødeleggelse av kirker, synagoger og andre ikke-muslimske institusjoner.
 10. Kvinner får ytterligere begrensninger i samsvar med sharia-loven.
 11. Storskala ødeleggelse av befolkning, drap, bombinger.
 12. Overtagelse av regjeringsmakt og tilranelse av politisk makt.
 13. Innføring av sharia-loven

Nettstedet www.thereligionofpeace.com holder oversikt over antall voldelige jihad-angrep så godt det kan. Nettstedet viser over 14 000 angrep siden september 2001. Det er verdt et besøk. Det som skjer, er imidlertid sannsynligvis usannsynlig hendelser der muslimer blir mobbet av andre muslimer fordi de ikke er «muslimske nok», hvor ikke-muslimer er skremt til å gjøre eller ikke gjøre det de ønsker, hvor gjenværende befolkninger er i en dødspiral bare for å være ikke-muslim i et overveiende muslimsk område. Kristne, jøder, hinduer, buddhister, animister og ateister møtes med døden, ødeleggelse av eiendom eller konfiskering, tvungen omvendelse, voldtekt, overdreven beskatning (jizya), slaveri, urolige mobber og ulike andre former for islam (i) rettferdighet i hendene på muslimer i Sudan, Filippinene, Kenya, Malaysia, India, etc. Og la oss ikke glemme «død til apostater» over hele verden.

STEG 4: Totalitær ISLAMISK «TEOKRATI»

Islam blir den eneste religiøse-politiske-rettslige-kulturelle ideologien.

 1. Sharia blir «loven til landet».
 2. Alle ikke-islamske menneskerettigheter kanselleres.
 3. Slaveri og folkemord av ikke-muslimske befolkning.
 4. Ytringsfrihet og pressen blir utryddet.
 5. Alle andre religioner enn islam blir forbudt og ødelagt.

Ødeleggelse av alt bevis på ikke-muslimsk kultur, befolkninger og symboler i land (buddhas, tilbedelseshus, kunst, osv.).

 

 

Islams hus («fred»), dar al-islam, inneholder de nasjonene som har sendt til islamsk regel, til sjelen som knuser, frihetsdømmende, diskriminerende lov av sharia. Resten av verden i Krigskammeret, Dar Al-Harb, fordi den ikke underkaster seg Sharia, og eksisterer i en opprørsstatus eller krig med Allahs vilje. Ingen ikke-muslimsk stat eller dens borgere er «uskyldige», og forbli levedyktige krigsmål for å ikke tro på «Allah.» Den kristne, jødiske, koptiske, hinduistiske og zoroastriske folks verden har lidd under undertrykkelse i århundrer. Dhimmi-esque er forbudt å bygge hus for tilbedelse eller reparasjon av eksisterende, økonomisk forkrøplet av den tunge jizyaen (skatt), sosialt ydmyket, juridisk diskriminert, kriminalmålrettet og generelt holdt i permanent tilstand av svakhet, frykt og sårbarhet av islamisk regjeringer.

Det skal bemerkes at tvunget omregning (Egypt) og slaveri (Sudan) fortsatt er rapportert. Homoseksuelle har blitt hengt på torget i Iran. Unge jenter er gift med gamle menn. Apostater trues med døden. «Ære» drep er rutine. Kvinner er juridisk førsteklasses statsborgere, selv om muslimske menn insisterer på at de blir «behandlet bedre» enn i Vesten. Disse mer åpenbare manifestasjoner kan avlede fra noen mindre åpenbare som mangelen på intellektuell etterforskning i vitenskap, smalt omfang av skriving, alt annet enn ikke-eksisterende kunst og musikk, seksuell bruk og misbruk av ungdom og kvinner, og respekt for personlig oppfyllelse , glede og undring. Se i øynene til en nylig gift 12 år gammel jente for å se konsekvensen av den moralske deprivasjonen som er fremstått av islam.

De 4 stadiene av islamsk erobring er også tilgjengelig i pdf-format for enkel deling som en del av «Liberty vs Sharia» (Klikk, lagre, del. Attribusjon verdsatt.)

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »