Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘humanisme’ Category

kirke_riga

Kirke i Riga i Latvia. Foto: Bloggforfatter.

Påstått diskriminering av ikke-kristne
HEF får visst aldri fred med seg selv. Hver gang temaet skolegudstjenster dukker opp i offentligheten, er de i gang med sin mentale tredemølle. De hevder at skolegudstjenester virker ekskluderende for de som ikke tror. Der har de rett hvis skoleeleven ikke deltar.

Derimot tar HEF feil når de beskylder kirke og skole for eksklusjon. For eleven har faktisk full rett til å la være å gå til skolegudstjenste. Det er skoleelevens eller hans/hennes foreldres avgjørelse som er grunnen til eksklusjon. Skolen og kirken respekterer at noen velger å ikke delta.

Ansvaret for alternativer til skolegudstjenster påligger ikke skolen eller kirken. For skolene tar bare imot invitasjon til skolegudstjenster. Hvis HEF eller andre aktører ønsker å tilby et alternativ for dem som ikke deltar på skolegudstjenster, er de i sin fulle rett til å gjøre dette.

Propaganda, ikke livssynsnøytralitet
Problemet for HEF er at ingen er livssynsnøytrale. HEF er ikke livssynsnøytrale heller, men forlanger en umulig livssynsnøytralitet fra andre, en slags dobbeltmoral. Gjør man ikke som HEF sier, er får man deres gretne moralske fordømmelse i lange baner.

Norge har heller ikke lover for livssynsnøytralitet. Selv Grunnlovens §2 er langt fra livssynsnøytral og sier at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Menneskerettighetsloven skal blant annet sikre at ingen blir diskrimert på grunnlag av livssyn og at alle skal få leve etter sin egen samvittighet, da uten å krenke andres frihet.

Denne loven gir ikke HEF rett i deres oppfatning av begrepet livssynsnøytralitet. Denne loven skal ikke brukes til å forhindre at noen uttrykker andre oppfatninger enn de HEF har. Livssynsfrihet gjelder faktisk for andre enn HEF-medlemmer også. HEF sitt krav om livssynsnøytralitet fra andre enn dem selv, er kun et vikarierende argument for å kneble trosfrihet hos meningsmotstandere.

Propaganda, ikke diskriminering mot minoriteter
Et annet propagandaknep HEF bruker, er påstanden om at andre religiøse minoriteter enn kristne blir diskriminert på grunn av skolegudstjenester. Religiøse minoriteter har også full rett til fritak fra gudstjenester. Med skolegudstjenstene møter de heller ingen tvang til å konvertere eller krav om aktiv deltagelse i gudstjeneste. Slik sett skyver HEF stadig urettmessig religiøse minoriteter foran seg som argument for å fortsette sin angstfylte propaganda mot skolegudstjenester. HEF bruker med andre ord religiøse minoriteter som f.eks. muslimer som nyttige idioter og stedfortredende aktører i kulturkrig mot kristen tro.

HEFs egentlige agenda
HEFs viktigste oppgave er visst å forhindre at norske skoleelever krysser dørstokken i en kirke. Tenk om de ble kristne! Hvilken katastrofe i HEFs øyne!

Den demokratiske agenda
Stortinget har valgt å fremme toleranse mellom alle og frihet til å leve etter egen samvittighet. Trosfrihet er en del av dette og en grunnleggende menneskerettighet som gjelder alle.

Kunnskapsløshet fører for lett til misoppfatninger om andre livssyn og tilhørende diskriminering og hets. Slike unødvendig negative reaksjoner kan forebygges med kunnskap og bidra til at trofriheten blir virkelig. I så måte er skolegudstjenester en god måte å spre kunnskap om kristen tro og en viktig del av våre tradisjoner, vår historie og grunnlaget for vår kultur.

Barn med fremmedkulturell bakgrunn trenger en bedre forståelse av det norske samfunnet, og bli velfungerende og velintegrerte norske samfunnsborgere. Å oppleve skolegudstjenster for disse bidrar til økt innsikt i grunnlaget for norsk kultur og gi større toleranse.

Reklamer

Read Full Post »