Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Et viktig kritere for å vite om uhjelpen virker, er redegjørelse/dokumentasjon bl.a. ved hjelp av regnskaper. Når private hjelpeorganisasjoner bruker offentlige midler, blir de avkrevd regnskaper. Lykkes de ikke eller blir bedradd av lokale personer, må hjelpeorgansasjonen tilbakebetale pengene.

Men slike regnskaper blir aldri fremlagt når hjelpen gis til palistinere. Hvordan vet man da at pengene ikke brukes til terror ? Og det er visst helt OK å gi støtte til diktaturer som Vietnam og Pakistan. Ja, atommakten Pakistan fikk endog ettergitt gjeld av våre røde politikere. Hvorfor skal diktaturer få støtte? Hvordan vet man at pengene ikke blir brukt til våpenkjøp og maktmisbruk overfor egen befolkning?

Hvorfor skal noen land få støtte uten krav om bedring i menneskerettigheter og mye mer korrupsjonsbekjempelse? Hvorfor kan ikke all hjelpen gis gjennom private organisasjoner så man vet de kommer nødlidende og fattige til gode?

http://www.ssb.no/uhjelphold/

http://www.norad.no/Land?link=banner